Dit zijn de regels bij een laadpaal

Cirkels_13
elektrische auto

Er is veel onduidelijkheid onder automobilisten over de exacte regels van het parkeren bij een laadpaal.

Cirkels_14

Er is veel onduidelijkheid onder automobilisten over de exacte regels van het parkeren bij een laadpaal.

Er zijn verschillende borden en dat schept verwarring.

Er wordt in EU verband gewerkt aan een nieuw verkeersbord dat het parkeren bij laadpalen moet regelen, maar het zal nog wel even duren voor het zover is. Tot die tijd moeten wegbeheerders het met de bestaande borden doen.

Een wegbeheerder heeft op dit ogenblik de keus uit een drietal opties, zo leert navraag bij CROW die bezig is om een handreiking voor het plaatsen van laadpalen te ontwikkelen.

Borden laadpaal

Bord 1
Hier mag je alleen parkeren als je een elektrische auto hebt die ook daadwerkelijk oplaadt, dit houdt in dat de stekker in de auto moet zitten. Alle auto’s die hier niet aan voldoen riskeren een boete van 90 euro plus 9 euro administratiekosten.

Bord 2
Dit bord ziet er anders uit dan bord 1, maar de strekking is precies hetzelfde. Laadt je auto geen elektrische stroom op tijdens het parkeren kun je beboet worden.

Bord 3
Dit bord geeft een parkeerplaats aan die is aangelegd om het elektrische rijden te promoten. Als je een elektrische auto hebt, heb je dus het recht hier te parkeren. Je auto hoeft dan niet per se aan de laadpaal te liggen. Ook hier geldt dat auto’s zonder elektrische aandrijving het risico lopen op een papiertje onder de ruitenwisser.

Gratis of parkeergeld betalen bij een laadpunt?

Ook is er onder autorijders veel onduidelijkheid over het betaald parkeren van elektrische auto’s op laadpunten. Voorheen was het in veel steden in Nederland mogelijk om je elektrische auto gratis te parkeren bij een laadpaal. Dit voordeel voor elektrische rijders is echter afgeschaft maar veel autobezitters weten dit niet.

De ANWB herkent deze problematiek volledig en wijt dit vooral aan het verschil in beleid van de gemeenten in ons land. “Ooit is men begonnen met gratis stroom, vervolgens gratis parkeren en te suggereren dat er voor de elektrische rijder altijd een parkeerplaats voor handen is. In de loop der jaren is het beleid flink veranderd en zijn er veel verschillende regels gekomen. Zo moet men in de grote steden nu ook bij een elektrisch laadpunt gewoon een parkeerkaartje aanschaffen. Ook bestaat er onduidelijkheid over het feit of de auto daadwerkelijk aan de stroompaal moet zijn gekoppeld. Ook dat verschilt weer per gemeente”, legt Ad Vonk van de ANWB uit, die adviseert om goed naar de borden bij de parkeerplaatsen te kijken.*

Ons land telde 30-11-2017 31.956 (semi) publieke laadpalen. Wij adviseren de gemeente te raadplegen over regels rondom het betaald parkeren met een elektrische auto. Zo weet je zeker of je parkeerbelasting moet betalen.

Eén ding weten we: als je geen elektrische auto hebt dan mag je niet bij de laadpalen parkeren.

Hand mobile

Parkeer,
klik,
Yellowbrick!

Group 3317@4x

0

Reviews
Group 3317@4x

0

Downloads
Group 3317@4x

0

Reviews
Group 3317@4x

0

Downloads
Hand mobile

Parkeer,
klik,
Yellowbrick!