Read the Privacy Statement of Yellowbrick in English


Yellowbrick International BV
Privacybeleid

Inleiding
De bescherming van Uw privacy is voor ons van het grootste belang.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken. Het is opgesteld om U te helpen begrijpen hoe wij Uw persoonlijke gegevens verwerken terwijl U toegang heeft tot de Diensten en het Platform.

Yellowbrick International B.V., Joop Geesinkweg 203b, 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht, Nederland is de gegevensbeheerder voor de persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de toegang tot het Platform en Yellowbrick International B.V. Diensten, terwijl de Derde Aanbieders de gegevensbeheerders zijn voor de persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de toegang tot en het gebruik van Derde Aanbieder Diensten. Bij wijze van consequentie, erkent U dat wanneer U toegang heeft tot of gebruik maakt van Diensten van Derde Aanbieders, gerelateerde privacyverklaringen van Derde Aanbieders van toepassing zullen zijn.

Sommige pagina's op het Platform bevatten links naar websites van derden. Deze sites van derden worden beheerst door hun eigen privacyverklaringen, en Yellowbrick International BV is niet verantwoordelijk voor hun activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun informatie praktijken. U dient de privacy verklaring van deze sites van derden te lezen voordat u hen enige persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

Alle termen met een hoofdletter die niet in deze Privacymededeling zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de Voorwaarden

De praktijken van Yellowbrick International BV zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving op de locaties waar zij actief zijn. Dit betekent dat Yellowbrick International BV de praktijken beschreven in deze Privacykennisgeving in een bepaald land of regio alleen uitvoert als dit is toegestaan onder de wetten van die locaties. 

Neem contact met ons op via dpo@flowbird.group betreffende onze praktijken in een bepaald land of een bepaalde regio.

 

Definities

 • U of Gebruiker: betekent U als individu die het Platform gebruikt voor Uw eigen privé of zakelijke behoeften.
 • Platform: betekent de complete technologische oplossing geleverd door Yellowbrick International BV die U in staat stelt toegang te hebben tot de Diensten.
 • Lokaal Service Centrum: betekent de lokale entiteit door wie het Platform lokaal beschikbaar wordt gesteld, gepromoot, gecommercialiseerd en ondersteund. U kunt de lijst van Lokale Servicecentra hier vinden.
 • Derde Aanbieder: betekent derde aanbieders, inclusief het Lokale Service Centrum, waarmee Yellowbrick International BV samenwerkt om U in staat te stellen Derde Aanbieder Diensten aan te vragen via het Platform. 
 • Diensten: betekent diensten die via het Platform worden geleverd, met inbegrip van zakelijke diensten.


Toepassingsgebied van deze privacyverklaring
Dit Privacybeleid beschrijft hoe Yellowbrick International BV persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt wanneer U toegang krijgt tot het Platform en alle Diensten die worden aangeboden door Yellowbrick International BV en/of gecommercialiseerd door een Lokaal Service Centrum. Diensten geleverd door Derden Provider worden direct beheerd door deze derden. In dit verband is hun privacyverklaring van toepassing op Uw persoonsgegevens en informatie. 

Deze verklaring is van toepassing op alle Gebruikers van het Platform waar ook ter wereld, tenzij gedekt door een afzonderlijke privacyverklaring.

Deze Privacy Kennisgeving is niet van toepassing op:

 • De gegevensverwerking van andere bedrijven en organisaties die reclame maken voor de Diensten of deze weergeven;
 • Diensten van Derden, of enige diensten aangeboden door andere bedrijven of individuen, inclusief websites die de Yellowbrick International BV Diensten en/of het Platform kunnen bevatten, ernaar kunnen verwijzen en/of weergeven.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Welke gegevens worden verzameld?

Yellowbrick International BV verzamelt persoonsgegevens:

 • Verstrekt door Gebruikers aan Yellowbrick International BV, zoals tijdens het aanmaken van een account
 • Gecreëerd tijdens het gebruik van de Diensten
  • Zoals locatie, het gebruik van het Platform, en apparaatgegevens,
 • Tijdens de ondersteunende interactie tussen de gebruiker en het plaatselijke servicecentrum
 • Van andere bronnen, zoals andere Gebruikers of accounteigenaren, zakelijke partners (bijv. autobedrijven, Uw werkgever in geval van een abonnement op Bedrijfsservices), verkopers, Derde Aanbieders (bijv. publieke en private exploitanten van parkeer-, transitnetwerk-, oplaadpunten en mobiliteitsdiensten) en overheidsinstanties.

De volgende persoonsgegevens worden verzameld door of namens Yellowbrick International BV en/of het Lokale Service Centrum:

 • Gegevens die u aan Yellowbrick International BV verstrekt

Dit omvat: 

 1. Jouw profiel
  • Yellowbrick International BV verzamelt persoonlijke gegevens wanneer Gebruikers hun accounts aanmaken of bijwerken. Dit kan hun naam, titel, e-mail, telefoonnummer, loginnaam en wachtwoord, adres, profielfoto, betalings-of bankgegevens (met inbegrip van de bijbehorende betaling verificatie-informatie), kenteken en andere identificatiedocumenten van de overheid (die kunnen aangeven document nummers, alsmede geboortedatum, geslacht, en foto). Dit omvat ook voertuiginformatie, gebruikersinstellingen en bewijs van geschiktheid om het juiste tarief toegepast te krijgen. In sommige specifieke locaties kunt U gebruik maken van onze "Gast mode" service zonder een account aan te maken. Wij verzamelen echter wel een aantal van uw persoonlijke gegevens om uw transacties te verwerken, zoals, in voorkomend geval, uw kenteken, uw locatie en informatie over uw transactie (bijv. begin- en eindtijd) en, indien u een transactiebewijs wenst te ontvangen, uw e-mailadres.
 2. Sociale Media account identificatie
  • Indien U zich aanmeldt met gebruikmaking van een van de social media plugin (bijv. AppleID, GoogleID, of FacebookID), verleent U Yellowbrick International BV toestemming om de publieke sleutel en persoonsgegevens van genoemde diensten te gebruiken om U te authentiseren en/of toegang te krijgen tot het Platform en aanverwante Diensten zoals hierboven vermeld.
 3. Yellowbrick International BV voor bedrijven
  • Bedrijfsgegevens, gegevens van de directeur zoals naam, identiteitsbewijzen, identificatiedocumenten van de overheid (waarbij zowel documentnummers als geboortedatum, geslacht en foto kunnen worden vermeld), naam van de werknemer, e-mail, telefoonnummer, functie, inlognaam en wachtwoord, adres, profiel, foto, betalings- of bankgegevens van het bedrijf, kentekens van het wagenpark.
 4. Uw inhoud
  • Zoals gespecificeerd binnen de Voorwaarden, verzamelt Yellowbrick International BV de gegevens die door Gebruikers worden ingediend binnen het Platform en/of wanneer zij contact opnemen met Yellowbrick International BV en/of het Lokale Service Centrum om beoordelingen, feedback te geven. Dit kan feedback, foto's of andere opnames omvatten die door Gebruikers zijn verzameld, waaronder audio- of video-opnames die door Gebruikers zijn ingediend in verband met klantenondersteuning. Dit omvat ook metadata met betrekking tot de methode(n) die U gebruikt om te communiceren met Yellowbrick International BV en/of het Lokale Service Centrum. Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om te verifiëren wie U bent en of U toegang dient te krijgen tot het betreffende account. Zonder deze gegevens kan Yellowbrick International BV U geen toegang verlenen tot het Platform en de bijbehorende Diensten. Daarom is deze verwerking gebaseerd op de overeenkomst die U aangaat met Yellowbrick International BV c.q. het Lokale Service Centrum, wanneer U de voorwaarden van Yellowbrick International BV accepteert.
 5. Gegevens die worden gecreëerd en verzameld terwijl U het Platform en/of de Diensten gebruikt
  • Wanneer U het Platform gebruikt, kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, zoals Uw locatie, Uw transactiegegevens, informatie met betrekking tot Uw apparaat, of browser. 
 6. Locatiegegevens
  • Yellowbrick International BV verzamelt Gebruikersspecifieke of benaderende locatiegegevens zodat Yellowbrick International BV Gebruikers toegang kan geven tot Diensten die beschikbaar zijn op hun locatie of de relevante reis kan bepalen om de Diensten te krijgen (bijv. naar de goedkopere parkeerzone of parkeerplaats, eV-oplaadplek, of de weg terug vinden naar Uw auto).Yellowbrick International BV verzamelt locatiegegevens dankzij Uw apparaat als U dat heeft toegestaan via Uw apparaatinstellingen. U kunt besluiten om Uw apparaat niet in staat te stellen om locatiegegevens te verstrekken tijdens het gebruik van het Platform. Dit kan echter invloed hebben op de Gebruikerservaring en de Platform functies. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat U Uw locatie handmatig moet invoeren of zoeken om toegang te krijgen tot de Diensten die op Uw specifieke locatie beschikbaar zijn. In beide gevallen kunnen uw locatiegegevens echter aan derden worden doorgegeven: 
   1. Om ervoor te zorgen dat de door U gevraagde Dienst naar behoren wordt geleverd, bijv. eV opladen.
   2. Bij de toepassing van de plaatselijke wet- en regelgeving, om de handhaving van de toepasselijke voorschriften mogelijk te maken, bijvoorbeeld parkeercontrole op straat door de bevoegde handhavingsinstantie.
 7. Transactiegegevens 
  • Alle informatie en potentiële persoonsgegevens die U in staat stellen om Diensten van Derden te verkrijgen worden voor dit doel gecreëerd, verzameld en verwerkt, zoals datum en uur, kenteken, geografisch gebied, adres. Deze persoonlijke gegevens kunnen, indien nodig voor U om toegang te krijgen tot de door U bestelde Diensten, worden gedeeld met de Derde Aanbieder. Deze gegevens kunnen de door U gekozen betaalmethode en informatie met betrekking tot de betalingsverwerking omvatten.
 8. Gebruik van het platform
  • Yellowbrick International BV verzamelt gegevens over Uw activiteit op het Platform om Uw gebruikerservaring te verbeteren en om U de meest geschikte aanbiedingen, kortingen, Diensten voor te stellen. Yellowbrick International BV kan persoonlijke gegevens verwerken zoals tijd, frequentie en duur van Uw activiteiten, functies die U gebruikt en hoe U deze gebruikt, adressen, of crash rapporten.
 9. Apparaat- & Toegangsinterfacegegevens
  • Yellowbrick International BV verzamelt gegevens met betrekking tot het apparaat en de Access Interfaces die U gebruikt, zoals unieke identificatoren met betrekking tot Uw apparaat, browser, verbinding, netwerk, apparaatkenmerk, signalen, instellingen en bewerkingen, IP-adres.Gegevens van cookies die zijn opgeslagen op uw apparaat en/of Access Interfaces, inclusief cookie ID's en instellingen kunnen ook worden verzameld en verwerkt door Yellowbrick International BV - Cookie verklaring.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
In toepassing van deze Privacy Kennisgeving kunnen Uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zoals Derde Partij Provider, Lokaal Servicecentrum, overheidsinstanties, leveranciers en onderaannemers (bijv. hosting, klantenondersteuning, online marketing), Uw werkgever en andere partners. Met wie wij Uw persoonsgegevens delen, is afhankelijk van de Diensten en de specifieke locatie. 


Hoe verwerkt Yellowbrick International BV persoonsgegevens?
De meeste van onze gegevensverwerking is gebaseerd op contractuele of wettelijke verplichtingen, met enkele uitzonderingen voor verwerking op basis van toestemming.

Yellowbrick International BV gebruikt persoonsgegevens om betrouwbare en gemakkelijke Diensten mogelijk te maken. Yellowbrick International BV gebruikt ook persoonsgegevens:

 • om de Diensten aan te bieden, te verbeteren en te personaliseren
 • om klantenondersteuning te leveren
 • om onderhoudsdiensten en onderzoek & ontwikkeling te verrichten
 • om marketing- en niet-marketingberichten naar Gebruikers te sturen
 • om wettelijke of regelgevende redenen

Yellowbrick International BV verkoopt of deelt Uw persoonsgegevens niet aan/met derden ten behoeve van direct marketing, tenzij U hiervoor Uw uitdrukkelijke toestemming geeft.

Indien de verwerking is gebaseerd op Uw toestemming, kunt U die toestemming te allen tijde intrekken via Uw account.

 1. Om de Diensten aan te bieden, te verbeteren en te personaliseren
  • Om de Diensten aan U te kunnen leveren, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt door Yellowbrick International BV en worden gedeeld met Derde Aanbieder en/of Lokaal Servicecentrum en/of de betreffende betaaldienstverlener en, al naar gelang het geval, Uw werkgever voor Zakelijke Diensten. U dient kennis te nemen van de privacyverklaring van de betrokken Derden Aanbieder.
 2. Voor gebruikersondersteuning
  • Yellowbrick International BV kan persoonsgegevens gebruiken voor testen, onderzoek, analyse, onderhoud van diensten, ontwikkeling van producten en diensten, en machine learning om de gebruikerservaring te verbeteren. Dit helpt ons om onze diensten handiger en gebruiksvriendelijker te maken, de veiligheid en beveiliging van onze diensten te verbeteren, en nieuwe diensten en functies te ontwikkelen.
 3. Voor onderhoud, onderzoek en ontwikkeling en fraudepreventie
  • Yellowbrick International BV kan persoonsgegevens gebruiken voor testen, onderzoek, analyse, onderhoud van diensten, ontwikkeling van producten en diensten, en machine learning om de gebruikerservaring te verbeteren. Dit helpt ons om onze diensten handiger en gebruiksvriendelijker te maken, de veiligheid en beveiliging van onze diensten te verbeteren, en nieuwe diensten en functies te ontwikkelen.
 4. Voor communicatie met U
  • Yellowbrick International BV kan persoonsgegevens gebruiken om ontvangsten, commerciële en marketinginformatie met betrekking tot Yellowbrick International BV en/of Derde Aanbieder te genereren en aan Gebruikers te verstrekken, Gebruikers te informeren over wijzigingen in Voorwaarden, Diensten, of beleid, of andere communicatie te sturen die niet tot doel heeft de diensten van Yellowbrick International BV of Derde Aanbieder te marketen. Daarnaast registreren wij Uw berichten als U ons een e-mail stuurt of online of via sociale media (bijv. WhatsApp) met ons chat. Als U ons belt, registreert onze klantenservice Uw vragen of klachten in onze database. Wij kunnen ook telefoongesprekken opnemen voor trainingsdoeleinden of om fraude te voorkomen of te bestrijden.
 5. Om wettelijke of regelgevende redenen
  • Yellowbrick International BV kan persoonsgegevens delen met derden, waaronder overheidsinstanties om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures, onderzoek, handhaving van transacties of een afdwingbaar verzoek van de overheid of een klacht of claim management, of zelfs het opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude, beveiliging of technische problemen.


Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel in Nederland en Frankrijk. 


Bewaring van persoonsgegevens 
Tenzij U anders beslist en Yellowbrick International BV daarvan in kennis stelt, bewaart Yellowbrick International BV de persoonsgegevens van Gebruiker zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Dit betekent dat Yellowbrick International BV verschillende categorieën gegevens voor verschillende perioden bewaart, afhankelijk van het soort gegevens, de categorie Gebruiker op wie de gegevens betrekking hebben, en de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld.

Wanneer, op elk moment, je account wenst te verwijderen, is dit mogelijk door te navigeren naar de 'Mijn Account' sectie en te klikken op 'Beheerdersaccount verwijderen'. Het account en alle persoonlijke informatie en data die wij hebben verzameld, wordt verwijderd. - Account verwijderen

Na een verzoek tot account verwijdering, anonimiseert Yellowbrick International BV het account en de gegevens van de Gebruiker, tenzij ze moeten worden bewaard als gevolg van wettelijke of reglementaire vereisten, voor doeleinden van veiligheid, beveiliging en fraudepreventie, of vanwege een kwestie met betrekking tot het account van de Gebruiker, zoals een openstaand krediet of een onopgeloste claim of geschil. Bovendien deactiveert Yellowbrick International BV automatisch Gebruikersaccounts die 12 maanden achter elkaar niet zijn gebruikt en na twee voorafgaande kennisgevingen die U toestaan Uw account geactiveerd te houden. Anonimiseren betekent dat Uw gegevens onherkenbaar worden gemaakt voor zowel mensen als computers.


Uw privacycontrole
Behalve indien nodig om toegang te hebben tot het Platform, heeft U opties met betrekking tot de gegevens die Yellowbrick International BV verzamelt en hoe deze worden gebruikt in Uw account.

Zorg ervoor dat U controleert met wie U gegevens deelt via Uw account.


Yellowbrick International BV kan deze Privacy Kennisgeving van tijd tot tijd bijwerken
Yellowbrick International BV kan deze Privacy Kennisgeving van tijd tot tijd bijwerken. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij Gebruikers vooraf op de hoogte brengen van de wijzigingen via het Platform of via andere middelen, zoals e-mail. Yellowbrick International BV moedigt Gebruikers aan om periodiek deze kennisgeving te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacy praktijken.

Gebruik van het Platform en de Diensten na een update betekent toestemming voor de bijgewerkte kennisgeving voor zover toegestaan door de wet.

 • Toegang tot gegevens
  • Gebruikers hebben toegang tot hun persoonlijke gegevens, met inbegrip van hun profielgegevens en transactie- of bestelgeschiedenis, via de Access Interfaces en hun account.
 • Gegevens ontvangen
  • Gebruikers kunnen een kopie van hun persoonsgegevens aanvragen op dpo@flowbird.group.
 • Wijzigen of bijwerken van gegevens
  • Gebruikers kunnen de inhoud van hun account, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, betaalwijze, kenteken rechtstreeks via hun account bewerken en corrigeren. 
 • Gegevens verwijderen
  • Gebruikers kunnen op elk moment de verwijdering van hun account aanvragen via het Platform en hun accountinstellingen.
 • Bezwaren, beperkingen en klachten
  • U kunt Yellowbrick International BV verzoeken te stoppen met het gebruik van al uw persoonlijke gegevens of een deel daarvan, of Yellowbrick International BV verzoeken het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit omvat ook het maken van bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens door Yellowbrick International BV dat is gebaseerd op legitieme belangen van Yellowbrick International BV. Yellowbrick International BV kan na een dergelijk bezwaar of verzoek doorgaan met het verwerken van gegevens voor zover dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Laatst bijgewerkt op : 2024-06-17