Read the Disclaimer of Yellowbrick in English

 

Disclaimer

De inhoud van de website YELLOWBRICK.nl is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het, ondanks deze betrachte zorgvuldigheid, kan voorkomen dat de informatie op deze website of op die van haar providers verouderd is of onjuistheden bevat.

Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermende werken of andere in de YELLOWBRICK websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van YELLOWBRICK (ook niet via een eigen netwerk).

YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website, of die van haar providers, beschikbare informatie.

Op deze internetsite en in deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse Wetgeving.

Yellowbrick is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51509458.

Accountantsverklaring (TPM audit)

Het systeem, zoals dat wordt gebruikt voor de afrekening van parkeergelden per mobiele telefoon, is door een onafhankelijk EDP Auditor beoordeeld. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een schriftelijk rapport. Gemeentes krijgen deze automatisch toegestuurd.