In bezwaar gaan tegen een wielklem of parkeerbon

Cirkels_13
Auto wegslepen Amsterdam

Het bedrag van de naheffing is geregeld in het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen. De naheffing is een vergoeding van de kosten die de gemeente moet maken om de niet of te weinig betaalde belasting te innen.

Cirkels_14

Als je geen of te weinig parkeergeld betaalt, dan ontvang je een parkeerboete oftewel naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Opbouw naheffingsaanslag
Het bedrag van de naheffing is geregeld in het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen. De naheffing is een vergoeding van de kosten die de gemeente moet maken om de niet of te weinig betaalde belasting te innen. In het Besluit staat vermeld welke kosten mogen worden doorberekend en het maximaal in rekening te brengen bedrag (artikel 2 & 3). De gemeenteraad stelt het bedrag van de naheffing vast binnen de hiervoor genoemde kaders.

Wielklem
Je krijgt een wielklem als je 5 of meer parkeerboetes open hebt staan bij een gemeente. De gemeente verwijdert de wielklem als je alle openstaande parkeerboetes, eventuele vervolgingskosten en de kosten voor de wielklem hebt betaald. De kosten van het laten verwijderen van een wielklem verschillen per stad. In Amsterdam kost dit bijvoorbeeld €192.

Let op! Je moet al je openstaande parkeerboetes en de bijkomende kosten binnen 24 uur na het aanbrengen van de klem betalen. Als je niet binnen 24 uur betaalt, wordt het voertuig weggesleept.

Voertuig weggesleept
Als je geparkeerde voertuig het verkeer blokkeert, een onveilige situatie veroorzaakt, of op een verkeerde plek staat, kan het voertuig worden weggesleept. Ook kan het voertuig weggesleept worden als je 5 of meer parkeerbonnen bij de gemeente hebt openstaan.

Bij het ophalen van het voertuig, betaal je de kosten van het wegslepen en voor de opslag. In Amsterdam betaal je €373 als je de auto binnen 24 uur komt ophalen. Er komen na de eerste 24 uur €30 per 24 uur aan stallingskosten bij. Elke gemeente hanteert hier andere tarieven voor.

Heeft het voertuig ook een wielklem? Dan betaal je de openstaande boetes, de kosten van de wielklem, de kosten voor het wegslepen en de eventuele kosten voor de opslag na 24 uur.

Bezwaar maken
Vind je dat je ten onrechte een parkeerboete of een wielklem hebt gehad, dan kun je een bezwaarschrift indienen bij de betreffende gemeente. Je moet je bezwaar binnen zes weken na de datum van ontvangst van de parkeerboete indienen. Het advies is om bezwaar te maken binnen de betaaltermijn van twee weken. Als je later bezwaar maakt, ontvang je een aanmaning met een verhoging. Als je bezwaar dan wordt afgewezen, moet je alsnog de verhoogde parkeerbon betalen. De meeste gemeenten hebben hiervoor speciale formulieren die je via hun website kunt downloaden. Je kunt ook een aangetekende brief sturen.

Bron: Besluit gemeentelijke belastingen

Hand mobile

Parkeer,
klik,
Yellowbrick!

Group 3317@4x

0

Reviews
Group 3317@4x

0

Downloads
Group 3317@4x

0

Reviews
Group 3317@4x

0

Downloads
Hand mobile

Parkeer,
klik,
Yellowbrick!