Vanaf vandaag intensievere controle foutparkeerders

Cirkels_13
Foutparkeerders

De gemeente Amsterdam gaat vanaf 1 september intensiever controleren op foutparkeerders.

Cirkels_14

De gemeente Amsterdam gaat vanaf 1 september intensiever controleren op foutparkeerders.

Vanaf 1 september gaat de gemeente intensiever controleren op foutparkeerders in ‘De 9 Straatjes’, Elandsgracht en de Spuistraat. Uit een enquête onder bewoners en ondernemers in Amsterdam blijkt dat fout geparkeerde auto’s een van de grootste bronnen van ergernis zijn. Door de hoge parkeerdruk in sommige gebieden in stadsdeel Centrum wordt er veel fout geparkeerd. Onjuist parkeren levert naast ergernis ook vaak verkeersonveilige situaties op.

Voorkom een boete

Foutparkeerders krijgen direct een boete. Een boete bedraagt minimaal €90 Hinderlijk geparkeerde auto’s kan de gemeente wegslepen. Kosten hiervoor bedragen minimaal €373.

Stopverbod ‘De 9 Straatjes’

Om ‘De 9 Straatjes’ verkeersveiliger en aangenamer te maken, geldt er per 1 september 2016 tussen 12.00 en 18.00 uur een stopverbod voor auto- en vrachtverkeer. Auto’s en kleine vrachtauto’s die laden en lossen, staan vaak op de stoep waardoor er voor de voetgangers geen of te weinig ruimte overblijft. Ook op de stoep geparkeerde auto’s belemmeren de doorgang, waardoor voetgangers de rijbaan op lopen. Dat levert dagelijks verkeersonveilige situaties op. Fietsers en doorgaand autoverkeer kunnen deze voetgangers bijvoorbeeld niet goed zien, omdat de (vracht)auto’s in de weg staan.

Het stopverbod geldt voor beide zijden van de Reestraat, Huidenstraat, Runstraat, Berenstraat, Wolvenstraat, Wijde Heisteeg, Oude Spiegelstraat, Hartenstraat en de Gasthuismolensteeg.
De maatregel is tot stand gekomen in samenwerking met ondernemers en na diverse overleggen in de buurt.

Bron: Amsterdam.nl

Hand mobile

Parkeer,
klik,
Yellowbrick!

Group 3317@4x

0

Reviews
Group 3317@4x

0

Downloads
Group 3317@4x

0

Reviews
Group 3317@4x

0

Downloads
Hand mobile

Parkeer,
klik,
Yellowbrick!