Verkeersboetes omhoog in 2018

Cirkels_13
06 parkeren Spijkenisse populair

De verkeersboetes van 2018 zijn bekend gemaakt.

Cirkels_14

In 2018 gelden voor een aantal verkeersovertredingen hogere boetes dan in 2017. Dit blijkt uit het overheidsdocument ‘Maatregelen verkeersveiligheid’ dat in handen is van AutoRAI.nl.

Administratiekosten
De administratiekosten, van 9 euro per boete, blijven hetzelfde. Het bedrag is als volgt opgebouwd: 5,52 euro voor personeelskosten, 2,53 euro voor apparaatskosten, 0,59 euro voor gerechtskosten en 0,36 euro voor rente en afschrijving.

Parkeren
Indien je een voertuig op zodanige wijze laat staan waardoor er op de weg een gevaar kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer kan worden gehinderd, betaal je in 2018 een boete van €140. Dit geldt ook voor stilstaan op een kruispunt.

Als je jouw voertuig stil laat staan op een fietsstrook betaal je €90 boete. Een boete met hetzelfde bedrag kun je ook verwachten als je zonder parkeerschijf achter een blauwe streep parkeert of de ingestelde tijd verstreken is. De boete van €90 geldt ook voor dubbel parkeren.

Snelheid
Ook het te hard rijden wordt in 2018 zwaarder bekeurd. Je krijgt in 2018 voor 27 km per uur te hard rijden binnen de bebouwde kom een boete van €282. Nu kost het €278, dit is €4 meer. Klik hier voor alle verkeersboetes 2018.

Bron: AutoRai.nl, Openbaar Ministerie

Hand mobile

Parkeer,
klik,
Yellowbrick!

Group 3317@4x

0

Reviews
Group 3317@4x

0

Downloads
Group 3317@4x

0

Reviews
Group 3317@4x

0

Downloads
Hand mobile

Parkeer,
klik,
Yellowbrick!