Wanneer wordt er gefactureerd met het nieuwe tarief?

U bent overgezet op het nieuwe tarief op 1 mei 2024. Dit betekent dat u de eerste facturatie van het nieuwe tarief terugziet op de factuur van juni 2024.