Ik kan niet inloggen door een dubbel account

Ben je je inloggegevens vergeten of krijg je een melding over een dubbel account? Vraag deze dan opnieuw aan via het inlogscherm in de ANWB Onderweg app of Mijn ANWB Parkeren.

Krijg je de foutmelding dat je e-mailadres wordt gebruikt voor meerdere accounts?
Log dan in met het 6- of 7-cijferig klantnummer van Yellowbrick. Dat klantnummer kan je vinden op facturen van ANWB Parkeren uit 2022 of eerder.

Lukt het nog steeds niet om in te loggen? Neem dan contact op met de Customer Service van Yellowbrick.