Parkeergegevens Q&A

Cirkels_13

De kortgedingrechter heeft uitspraak gedaan aangaande het opvragen van parkeergegevens door de Belastingdienst. Bepaald is dat de Belastingdienst geen recht heeft op de parkeergegevens. De Belastingdienst gaat in hoger beroep. Wij zijn blij verrast en vorderen ondertussen de afgestane gegevens terug.

Cirkels_14

Update 26-11-2013: de kortgedingrechter heeft uitspraak gedaan aangaande het opvragen van parkeergegevens door de Belastingdienst. Bepaald is dat de Belastingdienst geen recht heeft op de parkeergegevens. De Belastingdienst gaat in hoger beroep. Wij zijn blij verrast en vorderen ondertussen de afgestane gegevens terug.

Heeft Yellowbrick gegevens afgestaan aan de belastingdienst?
De Belastingdienst heeft parkeergegevens over het jaar 2012 bij ons opgevraagd. Het verzoek hebben wij laten toetsen door twee onafhankelijke advocatenkantoren en daarnaast hieromtrent een zienswijze gevraagd bij het College bescherming persoonsgegevens (CPB). De uitkomst van die toetsingen en de zienswijze van het CBP geven unaniem aan dat de Belastingdienst ingevolge artikel 53AWR bevoegd is, in het kader van onderzoek en/of opsporing, alle gegevens uit elke database op te vragen en indien nodig te vorderen. Ieder bedrijf of instantie dient daaraan mee te werken op straffe van een boete of rechtsvervolging. Concreet betekent dit dat wij gehoor dienen te geven aan het verzoek van de Belastingdienst en gegevens voor 2012 onder protest hebben afgestaan.

Om welke gegevens gaat het?
Wij kunnen u berichten dat er over het jaar 2012 bevragingen geweest zijn, maar over het jaar 2013 nog niet. Het is voor ons niet te achterhalen of het uw parkeergegevens betreft en om hoeveel kentekens dat gaat vanwege de systematiek die daarvoor gehanteerd wordt.

Wat gebeurt er met mijn parkeergegevens bij mobiel parkeren?
Mobiel parkeren is het starten en stoppen van de parkeertijd door te bellen, een parkeer app te gebruiken of dit online te doen. Hierbij wordt uw kenteken opgeslagen. Door uw kenteken te scannen ziet de controleur of er voor het opgevraagde kenteken betaald wordt.

Waar wordt mijn kenteken opgeslagen?
Uw kenteken wordt in onze database opgeslagen en deze is door de gemeente op te vragen ten behoeve van de handhaving en beroeps- en bezwaarschriften.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Uitgestuurde facturen moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven dus alle gegevens die Yellowbrick op haar facturen vermeld worden 7 jaar bewaard. I.v.m. de bewijslast van boetes dienen wij uw kenteken op onze factuur te vermelden.

Wat doet Yellowbrick met mijn parkeergegevens?
Yellowbrick biedt de parkeergegevens aan haar klanten aan ter inzage door middel van persoonlijke facturen en via het parkeertransactie-overzicht in de beveiligde ‘Mijn Yellowbrick’-omgeving. Kijk voor meer informatie op www.yellowbrick.nl/privacy.

Hand mobile

Parkeer,
klik,
Yellowbrick!

Group 3317@4x

0

Reviews
Group 3317@4x

0

Downloads
Group 3317@4x

0

Reviews
Group 3317@4x

0

Downloads
Hand mobile

Parkeer,
klik,
Yellowbrick!